CUSTOMER [opendata]: OpenDATAReferenčný dátum: 15.09.2020
[dnes] Predchádzajúce termíny:
14.09.2020 | 13.09.2020 | 12.09.2020

Máte prístup k nasledujúcim údajom:

observations