CUSTOMER [opendata]: OpenDATAReferenčný dátum: 24.09.2021
Predchádzajúce termíny:
23.09.2021 | 22.09.2021 | 21.09.2021

Máte prístup k nasledujúcim údajom:

observations