CUSTOMER [opendata]: OpenDATAReferenčný dátum: 18.09.2020
Predchádzajúce termíny:
17.09.2020 | 16.09.2020 | 15.09.2020

Máte prístup k nasledujúcim údajom:

observations