CUSTOMER [opendata]: OpenDATAReferenčný dátum: 27.11.2020
Predchádzajúce termíny:
26.11.2020 | 25.11.2020 | 24.11.2020

Máte prístup k nasledujúcim údajom:

observations